Projekt systemowy

PROJEKT SYSTEMOWY POKL 7.1.1 -2013

 

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim po raz szósty w roku 2013 realizował projekt systemowy pod nazwą "Od bierności do aktywności klientów pomocy społecznej poprzez pracę socjalną w Gminie Międzyrzec Podlaski" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

   Projekt skierowany był do grupy 28 osób (15 kobiet i 13 mężczyzn) nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych, pragnących poprawić swoją sytuację społeczno-zawodową i zwiększyć szansę na zatrudnienie.Rekrutację przeprowadzono na podstawie przeprowadzonej wcześniej diagnozy potrzeb oraz analizy dokumentacji dotyczącej osoby zainteresowanej pozyskiwanej w ramach wywiadów środowiskowych. Osoby zakwalifikowane do projektu podpisały kontrakty socjalne z pracownikami socjalnymi. Sposób rekrutacji uwzględniał zasadę równości szans kobiet i mężczyzn do udziału w projekcie. 

 

Każdy z uczestników brał udział w conajmniej 3 działaniach aktywnej integracji tj:

1) aktywizacja społeczna : z 28 uczestnikami przeprowadzono warsztaty kompetencji społecznych m.in. warsztaty kształtowania wizerunku, asertywności, umiejętności gospodarowania budżetem domowym, wsparcie psychologiczne indywidualne i grupowe;

2) aktywizacja zawodowa - zajęcia z doradcą zawodowych indywiduale i grupowe, umiejętności poruszania się na rynku pracy; 4 osoby po odbytych szkoleniach i kursach zawodowych odbyło staż pracy obejmujący:

- 2 osoby - kasjer sprzedawca
- 1 osoba - magazynier
- 1 osoba kosmetyczka

3) aktywizacja edukacyjna- polegająca na podwyższeniu swoich kwalifikacji zawodowych, przekwalifikowaniu zawodowemu, zdobyciu nowych umiejętności i uprawnień poprzez uczestnictwo w indywidualnych lub grupowych kursach i szkoleniach.

 

Uczestnicy projektu ukończyli następujące rodzaje szkoleń:

I - Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej ( 9 osób (K)

II- Magazynier - kirowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym ( 5 osób (M)

III- Kosmetyczka ( 1 osoba (K)

IV- Kurs prawa jazdy kat.B - 9 osób ( 6 kobiet i 3 mężczyzn

- Kurs prawa jazdy kat. C - 4 osoby (M)

- Kurs prawa jazdy kat C+E - 1 osoba (M)

   Szkolenia i kursy były zlecane firmom zewnętrznym zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.

   Wsparcie uczestników projektu miało charakter kompleksowy, uwzględniający potrzeby lokalnego rynku pracy oraz indywidualne predyspozycje każdego uczestnika.              

   W ramach zadania Praca socjalna Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 3 pracowników socjalnych w ramach pełnego etatu, którzy wykonują swoje zadania nie tylko w projekcie ale również wykonują pracę socjalną w środowisku na terenie Gminy.

 

Wartość projektu w roku 2013r. - 247 468,41zł, w tym wkład własny Gminy (10,5%) -

          25 984,18 zł   

Wartość projektu od początku jego realizacji tj. lata 2008 - 2013 wyniosła - 1 344 292,45zł                                                                                

GOPS

Gminna Komisja Alkoholowa

Zespół Interdyscyplinarny

Formy pomocy

Wnioski i formularze

Projekty UE

Wyszukiwarka

Kalendarz

Brak wydarzeń w kalendarzu
 ◄◄ 
 ◄ 
 ►► 
 ► 
lipiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Archiwum