Artykuły

Stypendium1

Wnioski na stypendium szkolne w roku

 

szkolnym 2018/2019 będą wydawane

 

i przyjmowane w Gminnym Ośrodku

 

Pomocy Społecznej w Międzyrzecu

 

Podlaskim w terminie:

 

od 01-09-2018 do 15-09-2018

 

Stypendium może być przyznane osobom które:

znajdują się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów

na osobę w rodzinie, a w szczególności gdy w rodzinie tej występuje :

bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba,

wielodzietność, alkoholizm, narkomania, brak umiejętności wypełniania

funkcji opiekuńczo – wychowawczych a także gdy rodzina jest niepełna

lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może być

wyższa niż 514,00 zł.

GOPS

Gminna Komisja Alkoholowa

Zespół Interdyscyplinarny

Formy pomocy

Wnioski i formularze

Projekty UE

Wyszukiwarka

Kalendarz

Brak wydarzeń w kalendarzu
 ◄◄ 
 ◄ 
 ►► 
 ► 
grudzień 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Archiwum